Sammen med Fylkesmannen inviterer vi til fagdag og markedsdag 29.juni!

Sammen med Fylkesmannen inviterer vi til fagdag og markedsdag 29.juni!

Velkommen til markedsdag med boder fra ulike lokalmatprodusenter i Telemark og Vestfold! Dette er en del av markeringen av 1-års dagen for Hegna Landhandel som første selvbetjente butikk i Norge. Sammen Fylkesmannen i Telemark og Vestfold inviterer til fag og markedsdag, der du kan møte lokalmastprodusenter og se, prate, smake og kjøpe spennende mat og drikke!

Fylkesmannen vil sammen med Hegna Landhandel forsøke å skape en felles arena som gir synergier i markedsføring og salg av lokal- og tradisjonsmat på Hegna Landhandel. 1 års-dagen brukes som en markering på oppstart av dette arbeidet!

Matbodene vil være åpne fra kl 12:00

Bob Gottschal fra Fylkesmannen i Telemark og Vestfold & Inger Marie Bakås, lokalmatprodusent i Skreppa og butikksjef i Hegna Landhandel, ønsker alle hjertelig velkommen til en spennende markedsdag på Hegna.

Arrangementet er åpen for alle!

Bilde: Er tatt når Fylkesmannen i Telemark og Vestfold sammen med Innovasjon Norge besøkte butikken, på bilde Bob Gottschal (Fylkesmannen i Telemark og Vestfold), Beret Mette Haga (Innovasjon Norge) og Kari Mette Holm  (Fylkesmannen i Telemark og Vestfold)