VEST-TELEMARK KONFERANSEN 2019

VEST-TELEMARK KONFERANSEN 2019

Hegna Landhandel har blitt bedt om å bidra på Vest-Telemark konferansen, og  Gro Cathrine Aasgrav, prosjektleiar bidrar som foredragholder og vil fortelle om etablering og drift av den første selvbetjente landhandel butikken i Norge som ligger i Seljord.


VEST-TELEMARK KONFERANSEN 2019 får besøk av Næringsministeren! Torbjørn Røe Isaksen har digitalisering og kva moglegheiter dette gjer som tema. Ikke minst vil han si noko og kva digitalisering betyr for Vest-Telemark! MELD DEG PÅ I DAG!

Kor står Vest-Telemark i ei digital framtid er tittelen på Vest-Telemarkonferansen 2019. Den raude tråden gjennom dagen er digitalisering i offentleg og privat sektor. Kom og høyr våre spennande foredragshaldarar dele sine synspunkt og erfaringar, om korleis vi best skapar nye og betre produkt og tenester i Vest-Telemark. Program.

Bilde av VTKpng