INVITASJON

Dette er en invitasjon til småskalaprodusenter hvor vi forsøker å skape en felles arena som som gir synnergier i markedsføring og salg av tradisjonsmat. Invitasjonen starter som et prosjekt, hvor dere kan være med å påvirke. Arbeidet ledes av butikksjef Inger Marie Bakås som har lang og solid erfaring fra område småskalaproduksjon i tett samarbeid med Merkur-programmet.     

Noen av våre hovedtanker i en oppstart:

  • Småskalaprodusenter får gratis tilgang til hylleplass og butikk
  • Butikken er åpen 365 dager i året med lange åpningstider som gir gode salgsmuligheter
  • Vi markedsfører produsent og produkter gratis på digitale flater i butikk
  • Du som småskalaprodusent må gjennomføre demo i butikken en gang i mnd på 2-3 timer, som markedsføres på våre digitale flater og i butikk før demo. 
  • Småskalaprodusent håndterer selv hvor mye kommisjonsvarer som til en hver tid skal være i butikken, etter nærmere avtale med butikksjefen.
Hva ønsker vi å se på fremover:
  • Utrede samme med dere og Merkur-programmet muligheter for mat-messer?
  • Samdistribusjon og markedsføring netthandel?
  • Samarbeid med andre butikker i Merkur-programmet?